آذر ۴, ۱۳۹۴

گندم رقم مروارید

گندم مروارید دارای تیپ رشد بهاره ارتفاع بوته ۹۰ الی ۱۰۰ سانتی متر برای زنگ زرد دارای مقام می باشد. شرایط سخت فوزاریوم سنبله را متحمل […]
آذر ۴, ۱۳۹۴

گندم رقم شیرودی

گندم رقم شیرودی بر اساس مطالعات صورت گرفته نشان داده این رقم واجد شرایط بالاترین عملکرد در هکتار را دلدا می باشد بطوریکه از نظر آلودگی […]
آذر ۴, ۱۳۹۴

توصیه های لازم به کشاورزان گندم کار

شرکت گلچین مغان در سال زراعی جاری ۹۵-۹۴ بر اساس تصمیات فنی کمیته بذر گندم استان اردبیل در ارقام و طبقات مختلف بشرح زیر اقدام به […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۴

نحوه کاشت ؛ داشت و برداشت گندم

کاشت گندم تهیه زمین مناسب: تهیه زمین مناسب یکی از مهمترین توصیه ها در راستای افزایش عملکرد گندم و البته هر محصول دیگری می باشد . […]