آبان ۳۰, ۱۳۹۴

۶ هزار تن ذرت از مزارع پارس آباد برداشت می‌شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس‌آباد گفت: امسال بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی شهرستان پارس‌آباد به زیر کشت ذرت بذری رفته است. علی‌اکبر […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۴

ذرت از کاشت تا برداشت

ویلیام کانت نویسنده و دانشمند برجسته علم کشاورزی درایالت نیویورک در ربع اول قرن نوزدهم کشاورزی می‌کرد گفته است ذرت نه تنها برکت کشور است بلکه […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۴

نحوه کاشت ؛ داشت و برداشت گندم

کاشت گندم تهیه زمین مناسب: تهیه زمین مناسب یکی از مهمترین توصیه ها در راستای افزایش عملکرد گندم و البته هر محصول دیگری می باشد . […]