درباره ما

شرکت در تاریخ 25/06/78 بدنبال بررسیهای کارشناسان کشاورزی مبنی ضرورت احداث صنایع تبدیلی وهمکاری صمیمانه فرمانداری وقت شهرستان پارس اباد مغان به منظورایجاد زمینه اشتغال وحمایت ازکشاورزان وبا هدف ورودجدی به بازار کشاورزی در بخش تولید وفراوری وبسته بندی رب گوجه فرنگی وعرضه سایر محصولات کشاورزی وصنایع تبدیلی با اخذ مجوزتاسیس از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان تحت نظارت اداره تعاون شهرستان پارس ابادمغان با عنوان تشکل تعاونی طی شماره ثبت 47 فعالیت خود را اغاز نموده است وهمزمان باشروع کارعملیات نصب وراه اندازای سیستم ایتالیای ماشین الات کارخانه تولید وبسته بندی رب گوجه باظرفیت 250تن بابریکس استانداردوبسته بندی سایر فراورده های صنایع غذائی مورد بهره برداری قرارگرفته وبا اتکا بر توان بالای مدیریت .پشتوانه مالی مناسب وبا بکارگیری کارکنان متخصص وبا تجربه در کوتاهترین زمان ممکن یکی از بزرگترین تشکل تعاونی شهرستان و استان محسوب وچندین باربعنوان تعاونی نمونه استان انتخاب گردیده یطوریکه علاوه براقدامات فوق با اخذ مجوزتولید از وزارت جهاد کشاورزی وموسسه تحقیقات وثبت وکنترل گواهی بذرونهال وشرکت خدمات حمایتی وسایرمبادی ذیربط دامنه فعالیت خود را در بخش تولید انواع بذور کشاورزی (بذرذرت 704و703سینگل کراس وبذرسورگوم اسپیدفید وگندم درارقام وطبقات مختلف )وتوزیع نهاده های کشاورزی ازقبیل کودهای شیمیائی اوره فسفات پتاسه کود مرغی وکودهای ارگانیک وانواع کود مایع داخلی وخارجی وانواع ریزمغزی نیزگسترش داده اکنون با ارائه خدمات مختلفی در بخش کشاورزی وصنایع تبدیلی منطقه بااحداث کارخانجات جدید ذرت خشک کنی وسایت پروسس وبسته بندی انواع بذوروانبارهای استاندارد نگهداری بذر توانسته است ضمن کارافرینی واشتغالزائی دررشد وشکوفائی کشاورزی ورونق اقتصادی منطقه نیزنقش بزرگی ایفا نماید اکنون بذرذرت 704و703سینگل کراس با برند گلچین مغان نامی اشنا درمیان کشاورزان مصرف کننده کشورمیباشد اینک بخشی از امکانات وزیر ساختهای شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود

1- شرکت تعاونی 1057گلچین مغان به مدیر عاملی محمد ورزند اداره می گردد

2- مالکیت ششدانک سند منقول بمساحت 13000مترمربع

3- دارای خط کامل کارخانه تولید و بسته بندی رب گوجه فرنگی با ظرقیت تولید روزانه 250 تن بصورت فله و50تن بسته بندی

4- دارای ظرفیت انباری استاندارد 6000تنی تحت مالکیت ویک باب انبار 1000تنی تحت اجاره

5- دارای خط کامل کارخانه پروسس و بسته بندی وضدعفونی و توزین تمام اتوماتیک بذور ذرت وغلات با ظرفیت 6تن درساعت

6- دارای دو خط کامل ذرت خشک کنی سیستم کارینوهمراه باسیستم پیش بوجار مقدماتی

7- دارای خط کامل شیلرزنی بلال ذرت بذری با ظرفیت 3.5تن درساعت با متعلقات

8- باسکول دیجیتالی 60تنی همراه با تاسیسات مربوطه از قبیل سیستم رطوبت سنجی ثابت دیکیجون امریکا وسیستم سیار تولید داخل

9- دارای ساختمان اداری ودو باب خانه سازمانی و مهمانسرا و ساختمان مستقل نگهبانی

10- دو دستگاه پیکرهاسکرپشت تراکتوری جهت برداشت بلال مزارع ذرت بذری شرکت وکشاورزان طرف قرارداد

11- دارای مجوز تولید بذرذرت درارقام 704و703 ازوزارت جهادکشاورزی ومجوز توزیع کلیه نهادهای کشاورزی ازشرکت خدمات حمایتی

12- شرکت دارای 8نفر پرسنل تحت استخدام رسمی و بیش از 60نفرپرسنل فصلی در ایام پیک کاری

13- مدیریت فنی بخش تولید بذرذرت وغلات شرکت را جناب اقای مهندس همت اذری کارشناس کشاورزی بازنشسته شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان ومدیریت فنی بخش تولید رب و صنایع تبدیلی رب گوجه فرنگی به عهده جناب اقای مهندس سربلند کارشناس صنایع غذای می باشد

14- شرکت دارای 3دستگاه تراکتور 285و399با ادوات دنباله بند دربخش کشاورزی و یک دستگاه لیفتراک 6تنی ویکدستگاه تراکتورلودری در بخش خدمات دارد

14- کلیه خدما ت شرکت ازقبیل تحویل بذرمادری غلات ولاین والدینی ذرت وسورگوم و سموم کشاورزی و انواع کودهای ریزمغزی و مایع و شیمیائی وانجام عملیات خدمات پروسس وبسته بندی و بررسی افات و مراقبتهای بالینی مزارع تحت اختیار پیمانکاران طرف قرارداداززمان کاشت تا برداشت توسط واحد حفظ نباتات شرکت بدون اخذ وجه تامین ودراختیارانان قرارمی گیرد بطوریکه در زمان تسویه حساب نهای از مطالبات انان کسر می گردد (عکس نمونه پاکت بذر ذرت 704و703وعکس نمونه سم وکودومزرعه)

15- بدنبال حذف سیستم برداشت بذرذرت باکمباین که سالانه خسارات هنگفتی به قاطبه شرکتهای تولید گننده وارد می گردد شرکت با مطالعات انجام شده ازسیستم بلال خشک کنی شرکت پتکوس کشور المان وسیستم کمبریای کشوراتریش (نصب شده در شرکت توسعه ذرت) وشرکت ارمان سبزادینه وسیستم کشت وصنعت مغان در قالب اجرای سیاستهای جاری وزارت جهاد کشاورزی وبا بهره گیری ازراهنمائیهای فنی کارشناسان مجرب موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذرونهال به منظوررسیدن به استانداردهای جهانی سیستم فوق را درمحوطه شرکت در حال احداث بوده و ظرفیت ان درهر 24ساعت 150 تن خواهد بود که عملا در برداشت سال زراعی 94 مورد بهربرداری قرار خواهد گرفت که علاوه برایجاد تحول عظیم در صنعت تولید بذرذرت زمینه صادرات ان نیز فراهم ویقینا بذر ایرانی هم دربازار جهانی حرفی برای گفتن خواهدداشت (بعنوان خبر ثبت گردد)